Home

Mnohovrstevný epitel

Epitel výškou a uložením jader v několika vrstvách nad sebou připomíná na první pohled epitel vrstevnatý. Skládá se ze zaobleně trojbokých a nízkých bazálních buněk, buněk vřetenovitých, dosahujících do 2/3 výšky, a vysokých válcovitých buněk, jejichž apexy vytvářejí povrch epitelu a nesou kinocilie víceřadý cylindrický - všechny buňky nasedají na bazální membránu, ale ne všechny dosahují až k volnému povrchu epitelu, jeví se jako vrstevnatý, a proto je někdy nazýván pseudovrstevnatý epitel; skládá se z buněk vykonávajících danou funkci a z nižších buněk bazálních, které dorůstají a slouží k obnově epitelu

4 Epitelová tkáň - Masaryk Universit

Mnohovrstevný epitel krycí, rohovatějící v pokožce (epidermis) člověka (silná vrstva fialových buněk v horní části obrázku) Směrem zdola se nacházejí vrstvy (stratum): s. basale (cylindricum) dolní dělivá vrstva, regenerace. s. spinosum několik vrstev dělivých buněk. Obě tyto vrstvy tvoří tzv mnohovrstevný dlaždicovitý epitel - 1.vrstva stále rohovatí, buňky odumírají a odlupují se - tímto dochází k přirozené očistě kůže hlubší vrstvy obsahují barvivo - melanin , spolu s cévami a vlivem slunečního záření barví kůž

Tvoří ji jednak epitel mnohovrstevný dlaždicovitý nerohovějící - lamina epithelialis. V místech, kde dochází ke značnému mechanickému působení na stěnu trávicí trubice (dutina ústní, ústní část hltanu, horní 2/3 jícnu, řitní ústí). Zbývající část sliznice tvoří epitel žlázový nebo resorbční Epitel kryje vnější nebo vnitřní povrchy organismu, má žlázovou funkci (většina žláz v těle, včetně jater, slinivky, štítné žlázy a adenohypofýzy je tvořena epitelovou tkání), specializované epitely mají smyslovou funkci (neuroepitel) nebo podpůrnou (epitelové retikulum brzlíku ). Epitelová tkáň je fylogeneticky nejstarším typem tkáně Jednovrstevný epitel lze dále rozdělit na plochý (tzv. dlaždicový, který tvoří například dutinu hrudní, břišní), válcový (cylin- drický, tvoří žaludek, střevo, dýchací cesty) akrychlový (tzv.kubický, který nalezneme například u žlázových vývodů či oční čočky) = mnohovrstevný dlaždicový epitel - nejsvrchnější buňky rohovatějí, odumírají a odlupují se - buňky hlubších vrstev se stále dělí, vytlačuje starší buňky k povrchu - obsahuje kožní barvivo - melanin - chrání před UV zářením. B. Škára (corium) = pevná, pružná vazivová vrstva kůž Epitel rohovky je krycí vrstva buněk na povrchu oční rohovky. Jedná se o nerohovatějící mnohovrstevný dlaždicový epitel, jenž tvoří vysoké buňky, které se směrem zevním zakulacují a nejzevněji jsou velmi tenké a ploché. Epitel má dobrou a rychlou regenerační schopnost. Problémem bývá snížená adheze rohovkovéh

Epitel - WikiSkript

Epitel- Schema, souvislá vrstva buněk těsně spolu sousedících, které nejsou odděleny vrstvou mezibuněčné hmoty; může být buď jednovrstevný, nebo mnohovrstevný. Vystýlá dutiny těla, trubice a pokrývá exponované části těla, zejm. na povrchu. Jedna jeho strana bývá volná, druhá obvykle souvisí s pojivem Smyslový epitel - tvoří jej smyslové buňky (hmatové, chuťové, čichové ad.). Zárodečný epitel - vyskytuje se ve tkáních, v nichž se tvoří pohlavní buňky (u žen ve vaječnících, u mužů ve varlatech). Opakovací otázky: Definujte pojem epitel. Rozdělte epitely podle funkce a uveďte, kde se v těle nacházejí Sliznice v jícnu tvoří v horních dvou třetinách epitel mnohovrstevný dlaždicový nerohovějící, v dolní jedné třetině je epitel žlázový. Ve slizničním vazivu jsou drobné žlázky - glandulae oesophageae, které produkují mucinózní sekret. Tomuto uspořádání odpovídá i svalovina

HISTOLOGIE - nauka o tkáníc

Kožní soustava - Wikisofi

Dlaždicový epitel hrdla a vaginy je nerohovějící složený z vrstvených plochých polygonálních buněk s centrálně uloženými jádry. Vrstvený dlaždicový epitel hrdla se dělí na tři vrstvy: povrchovou, intermediární a parabazální/bazální vrstvu. Vrstvený dlaždicový epitel má hlavně ochrannou funkci, hraje však. Povrch měkkého patra je kryt sliznicí, jejíž povrch tvoří na spodní ústní straně mnohovrstevný dlaždicovitý epitel, v němž jsou místy zabudovány chuťové pohárky, a na horní straně epitel víceřadý cylindrický s řasinkami obsahující roztroušené ostrůvky dlaždicovitého mnohovrstevnatého epitelu

Folikulární buňky se dělí a vytváří mnohovrstevný epitel membrana granulosa. V tuto chvíli nazýváme folikul mnohovrstevným primárním folikulem. Mezi oocytem a folikulárními buňkami se formuje tlustý obal - zona pelucida Histologicky jde o cylindrický žlázový epitel, který přechází na čípku v mnohovrstevný, dlaždicový epitel. sliznice šedorůžová z cilindrického epitelu s řasinkami - kmitají k ostiu uter

Základy anatomie soustavy trávicí, žláz s vnitřní sekrecí

1. Opevněná bariéra - mnohovrstevný dlaždicový epitel Tento epitel tvoří několik vrstev silných buněk, které poskytují ochranu. Dlaždicové buňky mají kuboidní, tedy krychli podobný tvar. Vrstvy nacházející se blíže k povrchu tvoří buňky více zaoblené a zploštělé Epitel rohovky je krycí vrstva buněk na povrchu oční rohovky. Jedná se o nerohovatějící mnohovrstevný dlaždicový epitel, jenž tvoří vysoké buňky, které se směrem zevním zakulacují a nejzevněji jsou velmi tenké a ploché jednovrstevný dláždicový epitel nerohovějící. mnohovrstevný dláždicový epitel rohovějící. jednovrstevný dláždicový epitel rohovějící. mnohovrstevný dláždicový epitel nerohovějící. vous, podpoažní chlupy, ohanbí, podpažní chlupy jsou: terciární ochlupení. quartální ochlupení. sekundární ochlupen Oddíl . Epitel. Svalstvo. Vnější vrstva . Mnohovrstevný. dlaždicový. Cylindrický. Příčně. pruhované. Hladké . Adventicie. Peritoneum. Ústní dutina + Hlta mnohovrstevný dlaždicový epitel. spodní vrstvy - melanin - chrání před UV. spodní vrstvy - melanin - chrání před UV. bradavčité výběžky do škáry - papily è dermatoglyfy . v papilách hmatová tělíska. ŠKÁRA. elastické vazivo, nervová vlákna, krevní a mízní cévy. z ní : vlasy, vousy, chlupy, nehty a kožní žláz

Epitelová tkáň - Wikipedi

 1. Jednovrstevný epitel - buňky uloženy v jedné vrstvě; podle tvaru buněk se dělí na plochý, krychlový a válcový. Mnohovrstevný epitel - buňky ve vrstvách; podle fce rozlišujeme krycí, výstelkový, žlázový, resorpční (epitelové buňky vstřebávají určité látky), smyslový (epitelové buňky jsou dráždivé) Pojiv
 2. aa)) Pokožky (epidermis) , mnohovrstevný epitel, obsahuje barvivo melanin b) Škáry (Škáry (corium corium) --pevná pružná vazivová vrstva, pevná pružná vazivová vrstva, papily s nervovým zakon čením. Na celém povrchu pokožky a je asi 500 tisíc receptor ů: Meissnerova -- umožumož ňují dotykové vnímán
 3. Mnohovrstevný dlaždicový epitel přechází kolem volného okraje záklopky na laryngovou stranu, kde přes přechodní zónu vrstevnatého epitelu cylindrického, navazuje na víceřadý cylindrický epitel s řasinkami. Ve slizničním vazivu laryngové strany epiglottis jsou přítomny četné smíšené žlázky
 4. mnohovrstevný dlaždicový epitel s ostrůvky pohárkových bb. Odsávání DC
 5. Jícen (oesophagus) - 25-28cm, spojuje hltan a žaludek, leží za průdušnicí; stěna - mnohovrstevný epitel - první třetina stěny - příčně pruhovaná; zbytek - hladká svalovina - peristaltické pohyby . Žaludek (ventriculus, gaster) - 1-2l; uložení - dutina břišní - vlevo pod bránicí - stavba stěn
 6. díky estrogenu silnější, epitel je mnohovrstevný, řasí se a především nemá tendenci ke slepování. Tyto krémy se však musí užívat dlouho, což vede ke vstřebávání estrogenů kůží a k arteficiální-mu zvýšení hladiny estrogenů v krvi, což může vést k rozvoji sekundárních pohlavních znaků
 7. sliznice - char.: mnohovrstevný dlaždicovitý epitel; na hřbetu vytváří sliznice papily: nitkovité (p. filiformes) - jemné až vláknité vyvýšeniny epitelu; asi 500/cm 2; často na hrotu rozdvojené; vytváří sametový vzhled sliznice hřbetu jazyka; houbovité (p. fungiformes) - hřibovitý tvar, zakončeny malou ploškou; asi 40.

FOTOATLAS - Obecná zoologie - Katedra biologie FPE ZČU v Plzni

Biologie člověka - Soustavy člověka - Kožní soustav

B. Rostoucí folikuly-růst folikulu se týká především folikulárních buněk , avšak roste i oocyt a stroma, které folikul obklopuje. Folikulární buňky se mitoticky dělí a vytvářejí mnohovrstevný epitel membrana granulosa. Oocyt obklopuje tlustý obal zona pellucida , složený přinejmenším ze tří různých glykoproteinů Ovariální folikul je útvar tvořený obvykle jedním oocytem (budoucím vajíčkem) a vrstvami podpůrných folikulárních čili granulózních buněk. Vzácně však oocytů může být více a mohou se v tomto případě narodit dvojčata či trojčata; ta však mohou vzniknout i jinak.. Vývoj. U člověka se již v ženském embryu v oblasti vaječníku vyvíjí zásoba. = mnohovrstevný dlaždicový epitel- nejsvrchnější buňky rohovatějí, odumírají a odlupují se- buňky hlubších vrstev se stále dělí, vytlačuje starší buňky k povrchu- obsahuje kožní barvivo - melanin - chrání před UV zářením . B. Škára (corium) = pevná, pružná vazivová vrstva kůže. Sliznici tvoří nerohovějící mnohovrstevný epitel. Další funkční vrstvou je hladká svalovina. Adventicie je variabilně utvořená tenká vrstva řídké pojivové tkáně vmezeřené mezi svalovou vrstvu pochvy a okolní orgány. Závěs pochvy může být rozlišen do tří úrovní - mnohovrstevný dlaždicovitý epitel( buňky hustě vedle sebe) - velká schopnost regenerace 2 vrstvy: dolní - zárodečná, buňky se stále dělí( vytlačují starší k povrchu) - obsahuje pigment - melanin( ochrana před UV zářením) horní - zrohovatělá, špatně vyživovaná, postupně se odlupuje( odumírá

Epitel v pochvě ženy: na konci proliferační fáze je nejnižší na konci proliferační fáze je zde maximum glykogenu je víceřadý řasinkový je mnohovrstevný dlaždicový. Nefronů je v lidské ledvině přibližně: 1 - 4 milióny 1 000 - 2 000 100 - 200 10 000 - 50 000 mnohovrstevný epitel-buňky uspořádané ve vrstvách. Epitely podle tvaru buněk plochý epitel krychlový epitel válcový epitel. Epitely podle funkce krycí epitely-chrání před mechanickým a chemickým poškozením žlázové epitely-buňky vyměšují určité látky resorpční epitel Nejsvrchněji je pochva kryta sliznicí (tunica mucosa), kterou pokrývá mnohovrstevný dlaždicovitý a nerohovatějící epitel − lamina propria, na jehož bazální membránu nasedá několik vrstev buněk, přičemž v poslední vrstvě leží buňky s náznakem rohovatění, které se odlupují a jsou nahrazovány vrstvami novými Epitel endometria je jednovrstevný cylindrický a nasedá na lamina basalis. Skládá se ze sekrečních buněk a z buněk s řasinkami. Na obvodu ostium uteri přechází endometrium v mnohovrstevný dlaţdicový epitel čípku (ČÍHÁK, 2002). Z hlediska funkčního má endometrium dvě vrstvy, stratum basale - srůstá. tel. Mnohovrstevný epitel má buňky uspořádány ve vrstvách [7]. Dále se dělí podle funkce: krycí, žlázový, dýchací, resorpční, smyslový, pigmentový a svalový. Při paření a odštětino-vání prasat je epitel odstraňován [3]. 2.2 Nervová tká

Epitel rohovky Slovník pojmů VašeČočky

 1. Epitel je souvislá vrstva buněk, které spolu těsně sousedí a které nejsou od sebe odděleny vrstvou mezibuněčné hmoty. Může být buď jednovrstevný, nebo mnohovrstevný. Vystýlá jednak dutiny těla a trubice (například v podobě sliznice vystýlá trávicí ústrojí a dýchací cesty obratlovců), jednak pokrývá části.
 2. Tkáně soubory buněk mající stejný tvar a vykonávající společnou hlavní funkci dělí se: - epitely - pojiva - tkáň svalová - tkáň nervová Epitely soubory buněk hustě k sobě přiřazených, pokrývajících povrch nebo vystýlajících dutiny jednovrstevný epitel má buňky uložené v jedné vrstvě a podle tvaru buněk je.
 3. Který epitel se nachází na povrchu kůže - pokožky? jednovrstevný krychlový. mnohovrstevný přechodný. jednovrstevný dláždicový. mnohovrstevný dláždicový. Mezi tkáň pojivovou nepatří? vazivo. chrupavka. sval. tkáň kostní. Jaká tkáň svalová je ovladatelná vůlí? příčně pruhovaná. srdeční. hladká. hrubá. Co.

Sliznici jícnu tvoří mnohovrstevný dlaždicový epitel, který vytváří podélné řasy. Pod sliznicí se nachází poměrně masívní podslizniční vazivo, které napomáhá průchodu sousta jícnem. Stěna jícnu je zpočátku tvořena příčně pruhovanou svalovinou,. Epitely Napsal uživatel Jaroslav Verlik Úterý, 23 Únor 2010 07:30 - Aktualizováno Sobota, 13 Říjen 2012 14:00 Obrázek č. 1 jednovrstevný kubický; c - jednovrstevný válcový; d - víceřadý řasinkový epitel; e - mnohovrstevný cylindrický; f - mnohovrstevný dlaždicový nerohovatějící; g - mnohovrstevný dlaždicový rohovatějící; h - přechodní epitel dutého orgánu. Kapitoly z biologie člověka - Další vzdělávání pedagogickýc mnohovrstevný dlaždicobuněčný nerohovějící epitel. Stěny pochvy jsou značně elastické a roztažitelné jak do délky, tak do šířky. Přes stěnu pochvy lze při vyšetření vyhmatat některé okolní orgány a tím je vyšetřit. V klidovém stavu jsou stěny pochvy k sobě přitisklé a tvoří jen štěrbinovitý průsvit

Pokožka-mnohovrstevný dlaždicový epitel, svrchní vrstvy rohovatí a odlupují, obsahují hodně bílkoviny keratinu, který je voděodolný, buňky hlubších vrstev se stále dělí a posouvají k povrchu, jsou zde pigmentové buňky obsahující kožní barvivo melanin, který pohlcuje UV záření, jeho tvorba je stimulována slunečním záření Kategorie: Medicína Typ práce: Seminárky/referáty Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Práce vyčerpávajícím způsobem popisuje složení a fungování mužského a ženského pohlavního systému, včetně vývoje spermií, vajíček, fyziologického průběhu těhotenství a endokrinních vztahů mezi matkou a plodem epitel -nahý, riasinkový a kutikulárny • kutikulárny→bielkovino-vápenaté schránky (okraj plášťa) • plášť (pallium) -okraje dorzálnej časti útrobného vaku - Vrchná vrstva kutikulárneho epitelu - Stredný mezenchým - Vnútorný riasinkový epitel Nervy: n. vagus → n. laryngeus recurrens truncus sympathicus Koniotomie (koniopunkce) rychlý zásah v terénu (opouštěn) transverzální řez mezi cartilago thyroidea et cricoidea skrz lig. cricothyroideum medianum přístup vede skrz následující vrstvy: kůže + podkožní vazivo lamina superficialis fasciae cervicalis lamina.

sliznice: mnohovrstevný dlaždicovitý epitel + drobné žlázky (glandulae oesophageae), nad úrovní kardie esofágogastrická junkce - přechod do žaludečního epitelu; submukóza: silná vrstva řídkého vaziva; svalovina: asi po Th 4 příčně-pruhované svalstvo, kaudálně pak hladké svalstv výstelková tkáň - epitel •dělení podle tvaru: -jednovrstevný •plochý (dlaždicový) - dutina pohrudniční •krychlový (kubický) - oční čočka •válcový (cylindrický) - střevo •víceřadý (společná základna, různě vysoké) - dýchací cesty -mnohovrstevný (vrstevnatý) •dlaždicový - kůž -Epitel • Vrstevnatý dlaždicový • Jednovrstevný cylindrický (resorpční) - Lamina propria mucosae •Tvoří řasy a klky •Může obsahovat lymfatickou tkáň - Lamina muscularis mucosae • Jen někd Epitel tvoří vnější vrstvu rohovky a je tvořen 5-7 vrstvami buněk (obr. 1). Jedná se o nerohovějící mnohovrstevný dlaždicový epitel. Zevní vrstvou jsou tenké a ploché buňky, pod nimi se nachází buňky kubické a bazální vrstvu tvoří buňky cylindrické. Odumírající buňky s Epitel rohovky je krycí vrstva buněk na povrchu oční rohovky. Jedná se o nerohovatějící mnohovrstevný dlaždicový epitel, jenž tvoří vysoké buňky, které se směrem zevním zakulacují a nejzevněji jsou velmi tenké a ploché Tloušťka rohovky je také nezbytným údajem při plánování laserových refrakčních operací.

Epitel - leporelo.inf

Mnohovrstevný dlaždicový rohovějící epitel Funkce - ochranná, metabolická, estetick Keratinocyty, melanocyty, Langerhansovy b. Merkelovy b. Kožní adnexa, vlasový folikul Anatomia del corpo humano Juan Valverde de Amusco (Rome, 1560 hranici pod nímţ nejsou krypty ani cylindrický epitel, se povaţuje úroveň valvulae anales. Pod kterou se nachází pecten analis, světlejší pás sliznice, kde je typický mnohovrstevný dlaţdicový epitel. Podslizniní vazivo je zde hustší a pevnější neţ v kraniálnějších a kaudálnějších usecích Sliznici jazyka tvoří mnohovrstevný dlaždicovitý epitel; na hřbetu v předních dvou třeti-nách vytváří sliznice papily. Nitkovité papily (p. filiformes) jsou jemné až vláknité vyvýšeniny epitelu. Nachází se zde v počtu přibližně 500/cm2, na hrotu jsou často rozdvojené a vytváří sametový vzhled sliz-nice hřbetu. 3) jednovrstevný epitel (väčšina bezstavovcov): obrvený, nahý, kutikulárny 4) mnohovrstevný (stavovce) - nezrohovatelý (ryby, obojživelníky) - zrohovatelý (plazy, vtáky, cicavce) jednovrstevný epitel obrvený kutikulárny M ollusca - jednovrstevný epitel - nahý, riasinkový a kutikulárn mnohovrstevný dlaždicový epitel nejsvrchnější buňky rohovatějí, odumírají a odlupují se buňky hlubších vrstev se stále dělí, vytlačuje starší buňky k povrchu obsahuje kožní barvivo - melanin - chrání před UV zářením v pokožce se nachází další vrstvy: ZÁKLADNÍ VRSTV

Epitelie - SEKK. Dlaždicové epitelie, podle starších kontrol SEKKu zvané též skvamózní, tvoří mnohovrstevný dlaždicový epitel, který u mužů pokrývá plochu trigonum vesicae a močovou trubici a u žen též pochvu a zevní genitál. Nález těchto epitelií v menším množství nemá žádný patologický význam. Pozdní účinky - GIT Jícen (příčně pruhované svalstvo, roztažná pojivová tkáň a mnohovrstevný dlaždicový epitel) - pozdním účinkem je striktura - zúžení jícnu až do úplného zneprůchodnění pro potravu - příčinou je patrně poškození cév svalů a pojiva tvoří mnohovrstevný dlaždicovitý epitel, její svrchní vrsty rohovatějí, buňky odumírají a odlupují se. Rohovina (keratin) je velmi odolná vůči tlaku i jiným mechnickým vlivům i vůči vlivům chemickým. Ve spodní vrstvách pokožky je uloženo barvivo melanin, který chrání orgány, které leží pod kůží, před.

Epitely - EDUCAnet Ostrav

Základy Funkční Anatomie Člověk

o POKOŽKA (epidermis) - mnohovrstevný dlaždicový epitel - vrchní vrstva • stratum conreum - mrtvé buňky • stratum germinetivum - živé buňky, které časem odumřou, jdou na povrc epitel, který na vrcholu volné gingivy přechází orálně v epitel rohovějící. Tento mnohovrstevný rohovějící epitel kryje povrch gingivy až po mukogingivální linii a vytváří tzv. mastikační část sliznice dutiny ústní a nazývá se epitel orální. V rozsahu od mukogingivální linie do úrovně dna fyziologickéh

Resorpční epitel Žlázový epitel-sekreční činnost Endokrinní- Sekreční žlázy (tvoří hormony, které se vylučují do krve)Exokrinní (produkty vycházejí z organismu ven, vylučují odpadní látky-moč, pot) Zárodečný epitel-složka vaječníků a varlat SVALOVÁ TKÁŇ Základní funkce svalu je stah (kontrakce) a uvolnění. Odpověď: Na čípku děložním se scházejí 2 typy buněk - buňky povrchové, tzv. ektorcervixu, které přecházejí též dál na pochvu, a podle své struktury se označují jako mnohovrstevný dlaždicový epitel a pak buňky z endocervixu, které dál pokračují do dutiny děložní - jednovrstevný epitel - buňky v 1 vrstvě - dělí se na: plochý, krychlový, válcovitý - mnohovrstevný epitel- buňky ve vrstvách - podle fce je dělíme na krycí, výstelkové, žlázové, resorpční, smyslové. 2. pojiva - kromě tkáně se skládají i z mezibuněčné hmoty. a) vazivo- měkká tkáň složená z nepravidelných. • mnohovrstevný dlaždicový • vícevrstevný cylindrický • přechodní Podle funkce • epitel krycí nebo výstelkový - převážně ochranný význam, kryje povrch nebo vystýlá dutiny • epitel řasinkový - řasinky svým pohybem usnadňují posun hlenu se zachycenými částicem = mnohovrstevný dlaždicový epitel - nejsvrchnější buňky rohovatějí, odumírají a odlupují se - buňky hlubších vrstev se stále dělí, vytlaþuje starší buňky k povrchu - obsahuje kožní barvivo - melanin - chrání před UV zářením B. Škára (corium) = pevná, pružná vazivová vrstva kůž

Mnohovrstevný dlaždicový epitel je u hormonálně saturované ženy poměrně silný - 150-200 μm . Vlivem cyklického kolísání hormonálních hladin dochází k exfoliaci povrchových vrstev poševní sliznice, transfer buněk od bazální vrstvy směrem do lumina znemožňuje mikroorganizmům pronikat do hlubších vrstev Patro (palatum) je strop dutiny ústní.Jedná se o přepážku, oddělující nosní dutiny od úst. Patro je pokryto mukózní membránou (jako součást sliznice).Patro se velmi často rozlišuje na přední tvrdé patro, které nese též horní čelist, a zadněji umístěné patro měkké, tvořené svalovinou a vazivem.Měkké patro při polykání zabraňuje tomu, aby sousta pronikala. 3 Vývoj kůže Ektoderm Periderm - 2 vrstvy - kubické bazální bb a ploché povrchové Mnohovrstevný dlaždicový epitel Žlázy včetně mléčné, nehty - vývoj z ektodermu invaginovaného do vaziva dermis Zarůstající nehet - neinvazivní léčba. Search this site

HISTOLOGIE - nauka o tkáníchPPT - DÝCHACÍ SOUSTAVA I

Poševní sekret se vyšetřuje nejčastěji v souvislosti se sexuálními delikty.Vazký sekret je produkován glandulae vestibulares majores, sekret udržující vlhkost ve vaginálním prostředí produkují glandulae vestibulares minores, Skeneovy žlázy vylučují acidickou fosfatázu mnohovrstevný dlaždicový epitel. Je to povrchová vrstva pokožky, která obsahuje odumírající buňky, v nichž je obsažen keratin. Další vrstva se nazývá škára (korium). Je to vazivová vrstva kůže, ve které najdeme kapilární síť a nervová zakonení. Ještě hlouběj povrch tvoří mnohovrstevný dlaždicový epitel VESTIBULUM VAGINAE prostor mezi labia minora ke clitoris narůžovělé a vlhké dosahuje k ostium urethrae ext. a ústí ductus paraurethrales mnohovrstevný dlaždicový epitel GLANDULAE VESTIBULI MINORES mikroskopické žlázky ve sliznici vestibulum vaginae udržují vlhkost povrch Studijní materiál 39. Vylučovací soustava z předmětu Biologie, střední škol nější, epitel je mnohovrstevný, řasí se a především nemá tendenci ke slepování. Tyto krémy se však musí užívat dlouho, což vede ke vstřebávání estrogenů kůží a k arteficiálnímu zvýšení hladiny es-trogenů v krvi, což může vést k rozvoji sekundárních pohlavních znaků, prot

 • Alfeko.
 • Jídelníček ročního dítěte recepty.
 • Csirt cert difference.
 • Morus alba pendula cena.
 • Zef recordz.
 • Alfeko.
 • Nafouklé břicho příčiny.
 • Dreveny totem.
 • Moravské koláče od babičky.
 • Synlab.
 • Veronika macková.
 • Vysetreni po dvou potratech.
 • Veci z filmu kupon.
 • Muzeum moderního umění new york.
 • Ridka stolice u trileteho ditete.
 • Hodiny anglicky.
 • Arabela se vrací obsazení.
 • Zahrátka hostivice.
 • Slacha koleno.
 • Google cast receiver.
 • Indica vs sativa rozdil.
 • Staré telefonní ústředny.
 • Žihadlo meč.
 • Střední fotografická škola.
 • Sony dadc europe limited.
 • Luhačovice hotel.
 • Co dělat abych se líbila klukům.
 • 1.lf biofyzika.
 • Hra mravenci pravidla.
 • Golf mariánské lázně webkamera.
 • Alza hdd.
 • Arsenicum album 9ch.
 • Catwoman film online.
 • Madagaskar dovolená.
 • Rob hall.
 • Tiskárna decojet revolution.
 • Dr max veterinární přípravky.
 • Brq wiki.
 • Ledové ostří 2 online.
 • Stredoveke saty damske.
 • Avidemux cuda.