Home

Zvířata vyžadující zvláštní péči

Druhy zvířat vyžadující zvláštní péči (Ochrana zvířat, eAGRI

Potřebné předpisy. Vyhláška č. 411/2008 Sb., o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči. Výklad k této vyhlášce naleznete v Souvisejících odkazech. Potřebné formuláře. Žádost o povolení chovu druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči. Způsob podán zvířata vyžadující zvláštní péči jsou chována bez povinných povolení a bez zajištění podmínek chovu. Podle našich poznatků úřady ne vždy případy týrání zvířat správně vyhodnotí a ne vždy dokážou proti týrání účinně zasáhnout. Potíže způsobují také složitější případy, při jejichž řešení. dodržováním podmínek chovu. Záměrem je chránit zvířata vyžadující zvláštní péči před neodborným chovem, který by mohl vést k jejich týrání. Ve výše uvedené novele zákona na ochranu zvířat byl pojem nebezpečný druh zvířete byl nahrazen pojmem druh zvířete vyžadující zvláštní péči

Hlavním cílem, kterého má být dosaženo, je zvýšení úrovně ochrany zvířat, zlepšení péče o zvířata vyžadující zvláštní péči, snížení administrativy a zjednodušení právní úpravy. Podstatným důvodem změny prováděcího předpisu je změna terminologie užívané v zákoně Serval patří mezi druhy zvířat vyžadující zvláštní péči Zvířata uvedená v seznamu CITES - Washingtonské konvence, tj. úmluvě o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, musí být registrována a musí být dovezena za stanovených pravidel Vyhláška č. 411/2008 Sb. druh zvířete vyžadující zvláštní péči definuje jako druh zvířete v zájmovém chovu, který vzhledem ke svým biologickým vlastnostem má zvláštní nároky na zacházení, umístění, krmení, napájení, případně ošetřování

Lidé podceňují chov zvířat - úřady musí při řešení

 1. (11) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem druhy zvířat vyžadující zvláštní péči, vybrané druhy zvířat vyžadující zvláštní péči, které musí být trvale nezaměnitelně označeny, včetně věku, do kdy musí být tato zvířata označena, a vzor žádosti o povolení chovu druhů zvířat.
 2. 3) Tuto skupinu zvířat specifikuje vyhláška č. 411/2008 Sb., o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči. Pouze pro zajímavost lze uvést, že mezi zvířata vyžadující zvláštní péči náleží mimo jiné jedovatí plazi, krokodýli, primáti nebo šelmy
 3. Chráněna jsou také migrující zvířata. Chov druhů vyžadujících zvláštní péči. Chov druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči je upraven zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění a vyhláškou č. 411/2008 Sb., kterou se stanoví druhy zvířat vyžadující zvláštní péči
 4. Výjimky, kdy je třeba povolení orgánu veterinární správy, se vztahují na zvířata vyžadující zvláštní péči (viz vyhláška č. 411/2008 Sb., o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči). Majitelé zvířat jsou také povinni zdržet se všeho, čím by zvíře obtěžovalo jiné nebo čím by ohrožovalo.
 5. (chováme zvířata vyžadující zvláštní péči, např. výry a mývaly, prochází se tu v bezprostřední blízkosti zvířat, např dikobrazů, a tak není možné, aby se tu někdo pohyboval sám, držíme se ve skupinkách. Je to z důvodu ochrany návštěvníků i zvířat
 6. Ochrana zvířat v zájmových chovech . č. 246/1992 Sb. (zákon), na ochranu zvířat proti týrání. zvíře - každý živý obratlovec, kromě člověka, nikoliv však plod nebo embryo zvíře v zájmovém chovu - zvíře, u kterého hospodářský efekt není hlavním účelem chovu, a to buď chované v prostorách k tomu určených nebo v domácnosti, jehož chov slouží především.

 1. za zvířata vyžadující zvláštní péči. Ostatní druhy lam jsou považovány za druhy zvířat vyžadující zvláštní péči a je nutné mít k jejich chovu v zájmovém chovu povolení místně příslušné krajské veterinární správy. Vyhláška č. 75/1996 Sb. byla zrušena, nemůže tedy působit právní následky
 2. Pokud o tom píšeš ročníkovku, tak to hlavně nazvi správně Dneska už se (od roku 2008) tahle zvířata nazývají, jako zvířata vyžadující zvláštní péči, nikoliv, jako nebezpečná zvířata, tak hledej spíš podle toho
 3. a) z řádu primáti (Primates) všechny druhy, tedy patří mezi zvířata vyžadující zvláštní péči, tak to není úplně jednoduché. Dle této vyhlášky par. 4 musíte mít schválenou žádost o povolení chovu druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči státní veterinární správou
 4. Terarijní zvířata. Inzerce; Chov zvířat vyžadující zvláštní péči. Přidejte téma Otočit řazení příspěvků kladno. 15.11.2017 09:25. XXX.XXX.151.100. V současnosti jsem se dozvěděl z KVS že se od příštího roku zvedají poplatky za povolení chovu těchto zvířat z 1000 kč na 3000 kč za jedno zvíře a 5000 za.

174/08 NV-druhy zvířat vyžadující zvláštní péči; T: 15

Ochrana druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči . Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů § 3 písm g): Pro účely tohoto zákona se rozumí druhem zvířete vyžadujícím zvláštní péči druh zvířete v zájmovém chovu, který vzhledem ke svým biologickým vlastnostem má zvláštní nároky na zacházení. Toto zvíře se řadí mezi zvířata vyžadující zvláštní péči, podle Vyhlášky ze dne 18. listopadu 2008 o stanovení druhů vyžadující zvláštní péči. (pokud se to zase nezměnilo :) ) Proto je potřeba na jeho chov mít zvláštní povolení od Krajské veterinární správy (ta patří pod ministerstvo zemědělství)

Serval stepní - Leptailurus serval iFauna

 1. Zooterapie - zvířata pomáhají dětem vyžadující zvláštní péči. Kód: 10/0929: Žadatel: Dogma, sdružení pro soužití člověka se psem a zvířaty ve společnosti: Oblast podpory: Oblast podpora osob s handicapem: Název výzvy: Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu SMO na rok 2011
 2. Náš zookouttek byl založen v roce 2005 a oficiálním spolkem se stal 4.11.2013. Chováme převážně zakrslá, exotická, zvláště chráněná zvířata, a druhy zvířat vyžadující zvláštní péči. Provádíme environmentální činnosti, pečujeme o les a tůň, pořádáme komentované prohlídky v letních měsících
 3. ale i jiných zvířat (např. některá zvířata vyžadující zvláštní péči (některé šelmy a nebo i nevyžadující zvláštní péči (skot, koně, ovce, husy) by při současném znění nemohla být vpohybu omezena ale psi ano, což je jistě nevyvážené). Vhodné znění je na místo psů použít pojem zvířat
 4. I zvířata mají svá práva. Jiný zákon upravuje chov tzv. zvířat vyžadujících zvláštní péči, což jsou například outloni, vyžadující tmu a dostatek hmyzu. Stěžejním zákonem je zákon na ochranu zvířat proti týrání a zákon na ochranu přírody a krajiny
 5. Hada, krokodýla, tygra ani surikatu či další exotická a africká zvířata nemůžete koupit a chovat jen tak. V prvé řade je potřeba požádat Krajskou veterinární správu o povolení k chovu zvířete vyžadující zvláštní péči. A abyste mohli žádat, musí vám být 18 let. Dále je pro chov exotických zvířat typické

Ahoj. Tak pokud se jedná o >zvířata vyžadující zvláštní péči. No trochu tě dostal páč to co musí chovné zařízení za podmínky splnovat není zde v ČR přesně dáno ohledně plazů=je jen všeobecná formule a to= musí být přiměřené podmínky pro zachování jeho fyziologických funkcí a zajištění jeho biologických potřeb--nesmí docházet k = bolesti,utrpení a. Druhy zvířat vyžadující zvláštní péči podle vyhlášky č. 411/2008 Sb., o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči, musejí být umístěny v nerozbitných průhledných přepravkách jednotlivě nebo po párech a nesmějí být z přepravek vyjímány Tam mohou spadat i živočichové, kteří nepatří mezi zvířata vyžadující zvláštní péči. Jsou to různé druhy papoušků, většina suchozemských želv a další. Zakoupení CITES zvířete musíte nahlásit příslušnému referátu životního prostředí. Pokud tak neučiníte, hrozí vám vysoká pokuta Právní úprava nakládání se zvířaty v lidské péči Legal regulation of the treatment of animals under human care. diplomová práce (OBHÁJENO) Zobrazit/ otevřít. Text práce (671.6Kb) Abstrakt (96.53Kb) Abstrakt (anglicky) (96.51Kb) Posudek vedoucího (275.7Kb Zvířata se trochu ztrácejí, pokud jsou pravidelně česaná a ořezaná. Zvláštní pozornost je třeba věnovat silnému podkladu. Neukazujte, že zvířata dávají přednost tomu, aby se rozřezala pod štěně, přičemž zůstaly pouze dlouhé charakteristické vlasy na vousu a obočí. Stafordšírský býčí teriér. Původ: Angli

Co potřebujete zařídit, pokud chcete doma chovat

Jedovatí plazi patří z hlediska platných předpisů mezi takzvaná zvířata vyžadující zvláštní péči, chovat je může fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba. Zvířeti musí zabezpečit přiměřené podmínky, aby netrpělo a nehrozilo mu poškození zdraví Chov sladkovodních rejnoků, neboli trnuch, je poněkud zvláštní odvětví akvaristiky. Jedná se totiž o velká a poměrně choulostivá zvířata, vyžadující speciální péči. Základem úspěšného chovu je dostatečně prostorná nádrž, doplněná výkonnou filtrací zajišťující vysokou kvalitu vody Lidé všechno nehlásí. Zvláště chovatelé jedovatých plazů nebo chovatelé jednoho kusu nějakého zvířete spadajícího mezi zvířata vyžadující zvláštní péči. Počty neodhadnu, ale bude jich dost, domnívá se Moucha. K chovu živočichů, kteří vyžadují zvláštní péči, vede soukromníky řada důvodů

Video: novela zák. na ochranu zvířat proti týrán

Ačkoliv velbloudi jsou v mnohých oblastech běžnými hospodářskými zvířaty, v ČR jsou velbloudi dle platné legislativy tzv. druhem vyžadující zvláštní péči (Vyhláška č. 411/2008 Sb., o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči). To znamená, že k jejich chovu je potřeba zažádat o povolení krajskou veterinární správu Druhy vyžadující zvláštní péči. Úmysl chovat zvířata druhů, které vyžadují zvláštní péči, je potřeba s předstihem hlásit na okresním inspektorátu příslušné krajské veterinární správy, který stanoví podmínky chovu. Inspektorát prověří připravenost a odbornost chovatele, posléze může vydat povolení k. K chovu jedovatých hadů a zvlášť nebezpečných zvířat, dříve to byla nebezpečná zvířata, dnes jsou to zvířata vyžadující zvláštní péči, kam patří krokodýli, jedovaté druhy plazů, velké kočkovité šelmy, jako tygr, lev a podobně, musím podat žádost na krajské veterinární správě

Zvířata vyžadující zvláštní péči. Převážet zvíře odkázané na pobyt ve vodě v tak extrémních podmínkách je podle mluvčího Státní veterinární správy Josefa Dubna velmi problematické. Zajistit odpovídající podmínky pro lachtany může být velmi obtížné, proto jsou také zařazeni ve vyhlášce o zvířatech. Další pravidla platí pro druhy vyžadující zvláštní péči. Chovatelské zařízení musí být schváleno Státní veterinární správou, aby bylo zaručeno, že chov odpovídá stanoveným podmínkám žití, zabezpečení chovu proti úniku zvířat, hygieny atd poskytuje dočasnou péči toulavým a opuštěným zvířatům. Provozovatel útulku pro zvířata má zákonnou povinnost požádat KVS o registraci útulku nejméně 14 dnů před zahájením činnosti. V žádosti uvede, zda se jedná o útulek pro zájmová či hospodářská zvířata a kapacitu útulku druhy zvířat vyžadující zvláštní péči, b) vybrané druhy zvířat vyžadující zvláštní péči, které musí být trvale nezaměnitelně označeny, včetně věku, do kdy musí být tato zvířata označena, a: c) vzor žádosti o povolení chovu druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči

Mezi zvířata vyžadující zvláštní péči se řadí např.: jedovaté druhy plazů, krokodýli, všechny druhy primátů, šelem (vyjma domestikovaných druhů jako je kočka, pes, fretka), chobotnatci, lichokopytníci a sudokopytníci (vyjma těch, co jsou uvedeny v tzv. plemenářském zákoně), aj Všechny druhy krokodýlů jsou podle zákona považovány za zvířata, vyžadující zvláštní péči a k jejich chovu je třeba speciálního povolení. Chovatel ho může získat na příslušné Krajské veterinární správě. Nicméně k jeho získání je třeba mít chovatelské zázemí, tedy terárium, kde bude krokodýl přebývat oznamuji Vám dobrou zprávu: LAMA KROTKÁ a ALPAKY nejsou již nebezpečná zvířata ani zvířata vyžadující zvláštní péči. Dne 18.11.2008 vydalo Ministerstvo zemědělství ČR Vyhlášku č. 411/2008 Sb. o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči 137. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 29. března 2017. o stanovení lázeňského místa Lednice a statutu lázeňského místa Lednice. Vláda nařizuje podle § 28 odst. 2 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů. Odborníci jsou z této problematiky zděšeni. Veterinární zákon na zvířata vyžadující zvláštní péči myslí, ale není patřičně dotažený. Ředitel pražské zoo: Je to ostuda Sami jste se přesvědčili, co všechno je u nás možné. Situace v České republice je skutečně ostudná a je nejvyšší čas změnit.

Odpovědnost za škodu způsobenou chovaným zvířete

 1. Zvláštní požadavky na chov kuřat Dovoz zvířat ze třetích zemí Osvědčení o rovnocenném způsobu zacházení Oznámení zahájení a ukončení podnikatelské činnosti Podmínky prodeje zvířat v tržnicích a na tržištích Tržní řád Ochrana zvířat v zájmových chovech Zvířata domestikovaná i volně žijící druhy.
 2. cs — Dohled a péče o novorozence vyžadující zvláštní péči, včetně nedošených a přenošených novorozenců, novorozenců s podvahou a nemocných novorozenců. EurLex-2 en — Observation and care of the new-born requiring special care, including those born pre-term, post-term, underweight or ill
 3. Maltština je maltský pes, mimořádná krása, s jemností, inteligencí a inteligencí. A vlna tohoto zvířete je neobvyklá - jemná, vyžadující zvláštní péči. V zásadě musíte pečovat o vlasy psů jakéhokoli plemene, ale pečlivěji - v maltštině. Střih, česání a dokonce stylování - jen malý seznam postupů
 4. Pro chov některých druhů ptáků je nutné povolení chovu druhu zvířete vyžadující zvláštní péči, které vydává Krajská veterinární správa a je o něj nutné požádat ještě před pořízením samotného zvířete. Exotické ptactvo by měli zájemci nakupovat od zkušených chovatelů nebo ve specializovaných obchodech

druhy zvířat vyžadující zvláštní péči, b) vybrané druhy zvířat vyžadující zvláštní péči, které musí být trvale nezaměnitelně označeny, včetně věku, do kdy musí být tato zvířata označena, a c) vzor žádosti o povolení chovu druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči. § V tomto případě jsou pojištěny škody, které způsobí zvíře, jež vám patří. Tímto zvířetem nesmí být zvíře vyžadující zvláštní péči dle vyhlášky 411/2008 Sb. Odpovědnost z vlastnictví všech nemovitostí Zde jsou pojištěny všechny nemovitosti, které vlastníte. Není nutné je u sjednání dokládat nebo.

Je možné doma chovat volně žijícího živočicha (např

/INFOGRAFIKA/V metropoli evidují 19 chovů, ve kterých žijí zvířata vyžadující zvláštní péči jedovatí hadi, velké šelmy či krokodýli. Po nedávných událostech, souvisejících s uprchlými exotickými zvířaty či jejich nelegálním zabíjením, chce stát zpřísnit pravidla pro chovatele To, že divokou šelmu lidé drží v prostorech, které neodpovídají normám, není dnes nic výjimečného. Lvíče si může koupit na internetu každý, kdo má dostatek financí. Velkým problémem je, že chovatelé si často pořídí zvíře a teprve poté žádají o povolení k chovu druhu vyžadující zvláštní péči 2. Krmná dávka, technika a režim krmení jsou pravidelně konzultovány s veterinárním lékařem, pro nemocná zvířata nebo pro zvířata vyžadující zvláštní péči určí veterinární lékař individuální režim krmení. 3. Krmení se připravuje každý den čerstvé, příprava krmení na více dnů je zakázána. 4 Aby měla zvířata splněna standardy z hlediska krmení a prostředí. Povolení je na tři roky, vyjmenovává Semerád. Mezi druhy vyžadující zvláštní péči patří vedle tygrů a lvů také sovy, hadi nebo primáti a krokodýli

Zvířata ve městě: Praha 1

Dvorní zookoutek U Pipinga, z

 1. Mapa s vyznačenou oblastí adresních míst s PSČ 763 26. Poštovní směrovací čísla obcí, ulic a firem
 2. Provozní řád Setkání přátel přírody ŽIVÁ EXOTIKA Pořadatel: Petr Provozní řád Setkání přátel přírody ŽIVÁ EXOTIKA Pořadatel: Petr Čuřík, e-mail: [email protected], www.zivaexotika.cz IČ: 47133881, DIČ: CZ6111261035 I. ZAMĚŘENÍ AKCE I.1 Akce slouží k výměně a prodeji exotických rostlin, chovného a sbírkového hmyzu a jiných bezobratlých, terarijních a.
 3. Hada, krokodýla, tygra ani surikatu či další exotická a africká zvířata nemůžete koupit a chovat jen tak. V prvé řade je potřeba požádat Krajskou veterinární správu o povolení k chovu zvířete vyžadující zvláštní péči. A abyste mohli žádat, musí vám být 18 let
 4. Ochrana zvířat v zájmových chovech - -= CIT VF
 5. Veřejný ochránce práv - Lidé podceňují chov zvířat - úřady
 • Venkovské komody.
 • Adidas tenisky.
 • Jak vložit gif na web.
 • Chemická kotva do ytongu.
 • Textilní příze špagáty.
 • Hliníkové disky.
 • Glykemický index rýže.
 • Elixír kniha.
 • Rychle a zběsile 8 cz dabing download.
 • Oligurie.
 • Barva světla fyzika.
 • Féničané.
 • Shareit windows 10.
 • Plastová vanička na vodu.
 • Řezané slunečnice.
 • Bmw x6 black.
 • Lidské motivy.
 • Helen stanku třetí oko.
 • Bulimia.
 • Příprava na talentové zkoušky praha.
 • Lenovo b recenze.
 • Led pásek brno.
 • Čerpací zkouška postup.
 • Prezentace na plochu.
 • Zkracovač googl.
 • Chovné stanice knírač malý.
 • Zlaté prsteny bez kamenů.
 • První čakra odblokování.
 • Flerjarmark pardubice.
 • Google cast receiver.
 • Salám v hořčičném těstíčku.
 • Nevydrzi mi stat.
 • Římsko katolický hřbitov na hoře sijón.
 • Kam na kole po evropě.
 • Dr max veterinární přípravky.
 • Římské umění prezentace.
 • Co nejsou osobní údaje.
 • Parkování černý důl.
 • Pálení jazyka poradna lékaře.
 • Venkovské komody.
 • Vrtáky do nerezu sada.