Home

Stigma prvoci

stigma (botanika) neboli světločivná skvrna, fotosenzitivní pigmentová skvrnka u některých jednobuněčných organismů (např. krásnoočko) stigma jako synonymum ke slovu blizna stigma (dýchání) - otvor na straně těla hmyzu, směřuje do vzdušnic stigma (entomologie) neboli plamka, barevná skvrna na křídlech hmyz 2 prvoci se přiloží b. ústy gmakronukleus zmizí (rozpad), mikronukleus se 2x rozdělí g4 jádra, ale 3 zaniknou gzbylé se ještě jednou rozdělí gvznikne jádro stacionární (zůstává) a jádro migratorní (pohybuje se) gmigratorní j. si b. ústy vymění gvlastní a vyměněné j. se spojí = oživení DNA gjádro se dělí g8. Prvoci dokáží reagovat na podněty z vnějšího prostředí; Stigma = slouží k vnímání světla; Neuromotorický aparát = koordinuje pohyb brv; 6. organely rozmnožovací. Dělení buněčného jádra probíhá mitotickým dělením; 1. nepohlavní rozmnožování (většina prvoků) příčné dělení, podélné dělení; pučen ├ prvoci komenzální = žijí ve střevech obratlovců, neškodí - měňavka střevní ├ prvoci symbiotičtí = prospívají si s hostitelem navzájem - bachořci └ prvoci parazitičtí = škodí hostiteli, původci chorob - výtrusovci, hmyzomorky, výtrusenk Prvoci dokáží reagovat na podněty z vnějšího prostředí. Stigma = slouží k vnímání světla. Neuromotorický aparát = koordinuje pohyb brv. 6) organely rozmnožovací. Dělení buněčného jádra probíhá mitotickým dělením. 1)nepohlavní rozmnožování (většina prvoků)-příčné dělení, podélné dělení-pučen

Stigma - Wikipedi

Prvoci (Protozoa) tvoří rozsáhlou heterogenní skupinu organizmů, jejichž tělo tvoří jedna buňka, která vykonává Název krásnoočko dala tomuto bičíkovci červená skvrna, stigma, kterou najdeme v blízkosti předního konce buňky, z něhož vyrůstá bičík. Stigma umožňuje reagovat na intenzitu a smě - světločivné=stigma(část cytoplazmy je citlivá na světlo) - kopulace = prvoci se chovají jako gamety (pohlavní buňky) - 1.prvok+2.prvok = zygota → redukční dělení (prvoci) - konjugace (spájení)- dva prvoci si vymění část genetické informace a pak se oddělí a normálně se rozdělí (u obrvených). Přesto slovo STIGMA (z řečtiny) znamená především BOD. Tedy významný bod - jako místo, které něco značí, dává najevo. Stigmatizmus pak vychází z původního slova STIGMA jako z výrazného bodu materiálového nebo tělesného či duševního, tedy bodu jenž poněkud zatěžuje danou věc či živou bytost určitou neobvyklostí oproti normě anebo ve srovnání s ostatními. zlativky - hnědé barvivo, krásnoočko - zelené barvivo, stigma s karotenoidy a váleč žijící v koloniích. Mají obtížné zařazení řasy vs. prvoci. Bičíkovci živočišní - nefotosyntetizují, živí se příjmem uhlíkatých látek. è Trypanozoma spavičná - parazit v krevní plazmě, způsobuje spavou nemoc.

Prvoci NaŠprtej.c

 1. Říše: PRVOCI (PROTOZOA) mají chloroplasty i stigma, žijí většinou v mořích - mohou mít celulózní destičky nebo pancířky - při přemnožení způsobují toxicitu mořských bezobratlých a vážně ohrožují populace ryb trojrožec - sladkovodní, tůňky, rybníky, přehrad
 2. Transcript Prvoci3. Říše: Prvoci Kmen: Bičíkovci (Mastigophora) Kmen: Kořenonožci (Rhizopoda) Kmen: Paprskovci (Actinopoda) Kmen: Hlenky (Myxetozoa) Kmen: Nádorovky (Plasmodiophorida) Kmen: Výtrusovci (Sporozoa) Kmen: Nálevníci (Ciliophora) Kmen: Krásnoočka (Euglenozoa) Kmen: Obrněnky (Dinozoa) Charakteristika: jednobuněčná eukaryota, volně žijící i parazitičtí Eukaryota.
 3. stigma schizogonie metageneze (rodozměna) Postupně se ukázalo, že to tak není a že stejně jako ještě jiní prvoci bez mitochondrií, ve skutečnosti mitochondrie mají. Pouze se druhotně pozměnily, vypadají jinak a říká se jim hydrogenozómy. b) Jak se jmenuje onemocnění, které tento parazit způsobuje?.
PPT - Říše: Prvoci PowerPoint Presentation, free download

Protista (prvoci), Porifera (houbovci), Cnidaria (žahavci), Tardigrada (želvušky), Ophisthopora (žížaly) závisí na celkové velikosti těla i aktivitě živočicha (málo se pohybující živočichové s nízkým metabolismem) na povrch ústí pouze malým otvorem - stigma. Prvoci (Protozoa) Charakteristika prvoků: heterotrofní i autotrofní výživa jediná eukaryotní buňka (mikroskopické rozměry) životní funkce plní organely fagocytóza - trávicí vakuoly nebo příjem živin celým povrchem schopnost tvorby cyst. stigma (sv ětlo čivná skvrna). PRVOCI - PROTOZOA JEDNOBUNĚČNÍ ŽIVOČICHOVÉ SPN, Praha, 1985 * * Bičík Světločivná skvrna - stigma Paramylon Jádro - nucleolus Chloroplasty Pelikula Moucha tse-tse na zvířecí kůži Moucha tse-tse na lidské kůži Zimnička čtvrtodenní Kultura trepek Trepka velká Příčné dělení - nepohlavně Spájení - konjugace. Prvoci jsou jednobuněčné eukaryotní organismy. Dříve se řadili mezi živočichy, dnes jsou klasifikováni zvlášť. Jsou buďto heterotrofní (zíkávají organické látky z ostatních organismů) nebo autotrofní (umí si organické látky vyrobit z anorganických, třeba fotosyntézou, např. krásnoočko) - jednobuněční prvoci se 2 bičíky, výživa : heterotrofní ( druhy bez chloroplastů) i mixotrofní (s chloroplasty, přijímají org.látky ,ale zároveň jsou schopné fotosyntézy, jejich zásobní látka = škrob, mají stigma - povrch těla = pancíř z celulózních destiče

smyslové orgány -> stigma . Rozmnožování . Diskusní téma: Prvoci. Nebyly nalezeny žádné příspěvky. Přidat nový příspěvek. Jméno. Titulek. Příspěvek. Gekončík noční Anatomie ANEB Z čeho se skládá gekončík :-) Dorozumívání Gravidita Jak by mělo vypadat terárium. Stigma je razarajući osjećaj na individualnoj razini jer vodi osjećajima srama, krivnje i izolacije. Također, takvi negativni stavovi dovode do toga da drugi svojim propustima ili djelima uzrokuju i pojačavaju patnje stigmatiziranih skupina zalažući se za to da im se uskrate pojedine usluge kao što su pravo na liječenje ili školovanje

Prvoci - Uč se online! - Vše co potřebuješ do škol

„Prvoci - Biomach, výpisky z biologi

54 Biologie v kostce pro SŠ 55 říše PRVOCI Protozoa Buňka (živočišného typu) zajišťuje všechny životní funkce. Ochranné a oporné organely: plazmatická membrána pelikula - tužší blanka, u kořenonožců chybí schránky - chitinové (kořenonožci), vápenaté (dírkonošci), křemité (mřížovci, slunivky) axostyl - tyčinka v těle některýc · vývojově nedokonalejší, nejsložitější prvoci · všude hojně rozšířeni (voda, vlhká půda), 1/3 parazité · klidová stádia (cysty) o např. na seně, v trávě. o po přechodu do vody se opět aktivují. Organely pohybu · brvy (krátké, větší počet) · řízeny neuro-motorickým aparáte

Prvoci - AZ kvíz. DUM číslo 47521. Nová mikronukleus, konjugace, mixotrofní, fagocytóza, stigma: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce. 1. Dana Forýtkov. stigma: drobné tělísko červené barvy, v plazmě blízko ampuly, podílí se a fototaktických pohybech buňky - prvoci houbového charakteru (blízký vztah k houbám, ale i živočichům) - nejprimitivnější, jednobuněčné stélky, řadí se mezi prvoky - vyvinuly se pravděpodobně ze starobylých améboidních bičíkovců. STIGMA (červené zbarvené tělísko reagující na světelné podráždění) nebo 2. BRVY a BIČÍKY (s hmatovou funkcí o nejdokonaleji vyvinutí prvoci, mají nejsložitější stavbu o obvykle mají dvě jádra - makronukleus-zajišťuje vegetativní funkci - vylučování trávicích enzymů. Prvoci (Protozoa) - mikroskopičtí, jednobuněční, kosmopolitní (žijící na celé zemi) - teplota životního prostředí 15-20oC, někteří i v extrémních teplotách červená stigma = světločivná skvrna (pozitivní fototaxe), pulzující vakuola, žije ve znečištěných vodách

Systém živočichů, prvoci, žahavci - maturitní otázka 7/9. Kategorie: Biologie. Typ práce: Maturitní otázky. Škola: nezadáno/škola není v seznamu. Charakteristika: Tato maturitní otázka je o prvocích a žahavcích. Autor se věnuje jejich obecným znakům a systému. U všech živočichů sleduje jejich stavbu těla, způsob. Říše: PRVOCI - heterotrofní, eukaryotní organismy s jednobuněčným tělem - rozšířeni kosmopolitně (po celém světě) - 60 000 druhů - cytoplazma Obsah se snažíme každým dnem aktualizovat, ale občas nám něco unikne. Pokud jsi nenašel, co jsi potřeboval, tak nám napiš na naší podporu a my to napravíme - Kontak

Prvoci - biologie onlin

 1. Prvoci symbiotičtí = prospívají si s hostitelem navzájem- bachořci Prvoci parazitičtí= škodí hostiteli, původci chorob- výtrusovci, hmyzomorky, výtrusenky This entry was posted in Maturitní otázky z biologie
 2. Prvoci - smyslové organely - stigma = světločivná skvrna krásnoočka - reakce na světlo / tmu - neuromotorický aparát = koordinuje pohyb brv u trepky. Živočichové - receptory = smyslová ústrojí spojující živočicha s okolím - dělí se na exteroreceptory a interoreceptor
 3. Kategorie: Biologie Typ práce: Maturitní otázky Škola: Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23, Plzeň Charakteristika: Přehledně zpracovaná maturitní otázka na téma Prvoci.Obsahuje obecné informace o prvocích a jejich organelách a popsané jednotlivé řády prvoků včetně obrázků

Opory a ochrany: pelikula (bičíkovci) schránka (kořenonožci) Pohybu: bičíky (bičíkovci) panožky (kořenonožci) brvy (nálevníci) Trávicí: trávicí vakuola (heterotrofní prvoci) buněčná ústa,b.hltan a b. řiť (nálevnící) Vylučovací: pulzující vakuola Smyslové: stigma (krásnoočko) nebo brvy a bičíky. Systém prvok U krásnoočka je to světločivná část cytoplazmy - stigma. Neuromotorický aparát zase kontroluje pohyb brv.- organely rozmnožovací. Prvoci se rozmnožují častěji nepohlavně, kdy se mateřská buňka dělí na dvě dceřiné, které časem dorostou 10. MAT. OTÁZKA Jednobuněční živočichové a Diblastica Říše: Jednobuněční (Protozoa) = prvoci těla tvořená jednou eukaryotickou buňkou zajišťující všechny životní potřeby skupina, ve které se prolíná a stýká říše rostlin a živočichů (někteří prvoci mohou fotosyntetizovat - např. krásnoočko - ta se ale řadí i do řas - někteří biologové.

Studijní materiál: prvoci Popis: PRVOCI- eukaryotické organismy, tělo tvořeno 1 buňkou, z 90% vodou- nejvíce se jim daří v teplém prostředí- jsou kosmopolitně rozšíření- mají mikroskopické rozměryStavba těla:- vnitřní prostředí - vyplňuje bezbarvá cytoplazma- cytoplazmatická membrána o plazmolemma - jemná, umožňuje změny tvaru buňkyo periplast - zesílená. Říše: Chromista. Říše Chromista zahrnuje následující skupiny organismů: Plísně vaječné, tzv. Oomycety (dříve zařazované do říše: Houby); Bičíkovce - jednobuněčné i mnohobuněčné, např.Opalinky (dříve náležící do říše: Živočichové); Vybrané skupiny řas, patřících do oddělení: Chromophyta - zlativky, skrytěnky, rozsivky, hnědé řasy. 1.Prvoci, Diblastica. RTF. Stáhnout kompletní materiál zdarma (6,71 MB) Organely smyslové a)stigma (světločivná skvrna)-u krásnooček,rozlišuje světlo a tmu b)neuromotorický aparát-u nálevníků,koordinuje pohyb brv 6)Organely umožňující rozmnožování Rozmnožování prvoků: 1)Nepohlavní a)dělení-podélné. Receptory organismů, smysly živočichů včetně člověka Prvoci - smyslové organely - stigma = světločivná skvrna krásnoočka - reakce na světlo / tmu - neuromotorický aparát = koordinuje pohyb brv u trepky Živočichové - receptory.. Prvoci Prvoci Milan Dundr Prvoci • jednobuněční • kosmopolitní • většinou mikroskopičtí Prvoci - cytoplazma • vnější hustší a homogenní ektoplazma • vnitřní řidší endoplazma se zrnitou strukturou (v ní organely) Organely opory a ochrany • pelikula - membrána vyztužená mikrotubuly • schránky (kořenonožci) • cysty - za nepříznivých podmínek.

PPT - ZOOLOGIE PRVOCI - PROTOZOA PowerPoint Presentation

stigma je u bičíkatých forem pod povrchem chromatoforu, přiléhá k němu ztlustlina na bázi nahého bičíku zásobní látky : primárním produktem fotosyntézy je mannitol (alkohol, jeho koncentrace roste se salinitou - osmoregulace), z něj se tvoří chrysolaminaran (= laminarin), dále olej, uloženy v plazmě nebo vakuolác PRVOCI (PROTISTA, PROTOZOA). Prvoci jsou jednobuněčné eukaryotní organismy s autotrofním, heterotrofním nebo. mixotrofním způsobem výţivy. Jediná buňka, která tvoří jejich tělo, vykonává všechny. ţivotní funkce. V kurzu zoologie bezobratlých je věnována pozornost především. heterotrofním prvokům

Jednobuněční živočichové - prvoci Studijni-svet

 1. Sladkovodní prvoci s chitinovými schránkami Rozlitka Hruškovitá - na dně vod, v mechu Štítovka obecná - různé typy vod o Dírkonožci Mořští prvoci, vícekomůrkové schránky, tvořené uhličitanem vápenatým s otvory pro nitkovité panožky. 3. Kmen - Výtrusovc
 2. (PRVOCI =Protozoa) - nejjednodušší a vývojově nejnižší živočichové - mikroskopické rozměry - moře, sladké vody, půda - živí se - sinicemi, bakteriemi, rozsivkami, řasami, cizopasí v hostiteli - někteří chloroplasty - na světle fotosyn. (př. krásnoočka - jsou autotr., ale ve tmě se chloropl
 3. Učební text O02 - Prvoci. download Stížnost . Komentáře . Transkript . Učební text O02 - Prvoci.
 4. Metodický list Biologie - Pozorování prvoků Pracovní list - řešení 1 Živočichové, kteří mají tělo tvořeno jednou buňkou, se nazývají prvoci Mohou se pohybovat pomocí drobných řasinek, kterým říkáme brvy nebo pomocí dlouhých bičíků nebo přelévají cytoplazmu do panožek
 5. Smyslové - stigma (tělísko reagující na světelné podráždění), brvy a bičíky s hmatovou funkcí Prvoci saprofytičtí - živí se odumřelými organickými zbytky, bioindikátory - nálevníci; Prvoci komenzální - žijí ve střevech obratlovců, neškodí - měňavka střevní.
 6. Systém prvoků - kmeny1) bičíkovci (Masigophora)2) kořenonožci (Rhizopoda)3) paprskovci (Actinopoda)4) výtrusovci (Sporozoa)5) hlenky... Blog.cz - Stačí otevřít a budeš v obraze
 7. Živočišná říše - jednobuněčný - prvoci - protozoa. Živočišná říše - jednobuněčný - prvoci - protozoa Třída rostlinná - mají plastidy - patří mezi živočichy, světločivná skvrna - stigma- organela na světlo Zástupci: Eugléna viridis, endorina mórum, pandorina elegans, volvox globátor.

o kopulace - prvoci se chovají jako gamety, vzniká zygota, která se dále dělí sporogonií, např. výtrusovci, oocysta - zygota se obalí a zůstává v klidu o konjugace (spájení) - splývání specializovaných jader, 2 buňky se k sobě přiblíží, pomocí kanálku si vymění část specializovaných jader, následně. Říše Protozoa (prvoci) Odd. Myxomycota (syn. Mycetozoa; hlenky) - holozoická výživa (fagocytóza) - trofická fáze o myxaméby o myxomonády o plazmodia - reprodukční fáze o sorokarpy o sporokarpy - klidová fáze o mikrocysty o sférocysty o sklerocia - třída Myxomycetes (vlastní hlenky Prvoci mají světločivou skvrnku (stigma). Z mnohobuněčných mají vnímání světla na nejnižší úrovni (světlo - tma) kroužkovci (vnímají v pokožce rozptýlenými buňkami - faosomy). Se stupněm vývojové dokonalosti dochází k zanořování sítnice. Rozlišujeme pak ploché oči medúz, miskovité oči ploštěnek. stigma pelikula konzumenti brvy bičíky panožky cysta spavá nemoc malárie toxoplazmóza mají také buňku s pravým jádrem a mitochondriemi rovněž se rozmnožují nepohlavně - dělením obrázek 1 neprobíhá u nich fotosyntéza, chybí chloroplasty nevyrábějí si organické látky konzumenti na povrchu plazmatická membrána nebo.

Jednobuněční živočichové - ppt stáhnout

stigma - ABZ.cz: slovník cizích slo

 1. PRVOCI (Jednobuněční) Menu Úvod Obecná charakteristika Stavba těla např. stigma (červeně zbarvené tělísko reagující na světelné podráždění) nebo brvy a bičíky (s hmatovou fcí).
 2. Krásnoočka (Euglenozoa) jsou převážně sladkovodní prvoci, mající 1 až 2 bičíky. Mohou tvořit zelené povlaky na dně stojatých vod silně znečištěných organickými látkami. Někdy tvoří tenké blanky při hladině (neuston).Jejich organely opory a ochrany tvoří periplast nebo pelikula
 3. Prvoci. Projekt: Svět práce v každodenním životě často stigma. pancíř - celulózní destičky nebo měchýřky naplněné tekutinou. v moři. svítilka - světélkování mořské vody, toxická pro ryby i člověka, trojrožec - sladkovodní, v jarním planktonu. Zdroje

Prvoci, živočišné houby a žahavci Studijni-svet

 1. - prvoci - stigma - světločivná skvrna - brvy, bičík - hmat - Diblastica - NS chybí nebo rozptýlená - Triblastica - koncentrace nervových buněk a SO v přední části těla - ploštěnci - oči, statocysty, chemoreceptory - u parazitů chybí - měkkýši - oči (miskovité, váčkovité, komorové), statocysty, mechano
 2. Živočišná říše - jednobuněčný - prvoci - protozoa Tělo - jedna buňka - eukaryotická buňka - všechny funkce Třída rostlinná - mají plastidy - patří mezi živočichy, světločivná skvrna - stigma- organela na světlo Zástupci: Eugléna viridis, endorina mórum, pandorina elegans, volvox globátor Třída.
 3. Prvoci jsou jednobuněn é, eukaryotní organismy. Jsou schopni uskuteňovat samostatně všechny ţivotní funkce, protoţe mají plně vyvinuté citlivý okrsek cytoplazmy - stigma. Neuromotorický aparát trepky koordinuje pohyb brv (Jelínek 1998)

Prvoci se rychle rozmnožují , a je proto možné jich získat v krátkém čase dostatečné množství. Je třeba ale použít pro jejich (stigma), která reaguje na světlo. Pomůcky a materiál: nálev, pipeta, preparační jehla, potřeby pro mikroskopován Název: Prvoci (Protozoa) Datum vytvoření: 3. 9. 2013 Cílová skupina: 16 - 17 let, 2. ročník gymnázia Vzdělávací obor: Biologie, Biologie živočichů Anotace: Materiál vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. Jde o učební text, jehož součástí jsou úkoly a otázk Stigma je: vylučovací organela. Prvoci jsou jednobuněčné kosmopolitní organismy. Pomalu se měnící optimální životní podmínky překonávají ve formě cysty. Proto se v senném nálevu po několika dnech objeví většinou zástupci nálevníků - trepka. Ve vodním prostředí, ve vhodné teplotě 15° -20° a s dostatkem. Prvoci Třída: Nálevníci pohyb pomocí brv trepka velká-cysta (ochranný obal) Třída: Bičíkovci pohyb pomocí bičíků trypanozoma - původce spavé nemoci (přenáší ji moucha bodalka tse-tse) Třída: Kořenonožci pohyb pomocí panožek měňavka velká Kmen Výtrusovci zimnička- patří mezi krvinkovky prvoci Buněčná ústa, hltan a řiť., potravní vakuola LÁČKA Pulzující vakuola - odstraňuje vodu LÁČKA anaerobně Panožky, bičíky, brvy, undulující membrána DIFÚZE Stigma ( světločivá skvrna ) Nepohlavní dělením, pučením, rozpadem. Pohlavní gamety, konjugace, encystace vločkovci Mimotělní EPITE

Jednobuněční živočichové - prvoci Biologie-chemie

5. 1. 2. Hnědé řasy (Chromophyta). Celkem asi 8 000 druhů. · Barviva: chlorofyl A, chlorofyl C, fukoxantin 5. 1. 2. 1. Třída Rozsivky. Jednobuněčné řasy s kokální stélkou. Žijí jednotlivě nebo v koloniích, mají křemité schránky miskovitého tvaru jako dno a víčko krabičky. Na povrchu mají ornamentální strukturu. · Rozmnožován Euglena jsou malé Protist organismy, které jsou klasifikovány v Eukaryota domény a rodu Euglena. Tyto jednobuněčné eukaryotes mají charakteristiky obou rostlinných a živočišných buněk. Jako rostlinné buňky, některé druhy jsou photoautotrophs (foto, -auto, -troph) a mají schopnost používat světla produkovat živiny fotosyntézy. Jako zvířecí buňky, jiné druhy jsou.

Prvoci3. slideum.co

Podříše: prvoci = protozoa= protista Společné znaky prvoků Jednobuněčné tělo (obs. 90% vody = základní živodní podmínka), dnes žije přibližně 60 000 druhů Jejich tělo zajišťuje všechny projevy života Pohyb, příjem potravy, metabolismus, vyměšování,.. - prvoci - světločivná skvrna (stigma) - kroužkovci - vnímání světla a tmy díky rozptýlených buněk - faosomy v pokožce - oči - ploché - medúzy - miskovité - ploštěnky - pohárovité - měkkýši - složené oči - členovci - vnímání směru dopadajícího světl

Jednobuněční živočichové - prvoci (protozoa) - Charakteristika říše prvoků - Charakteristika jednotlivých kmenů a popis jednotlivých zástupců kmenů. Osnova: Prvoci (Protozoa) Charakteristika nejníže postavení živočichové s jednobuněčným tělem eukariotická buňka obsahují kolem 90% vod

 • Šiva bůh.
 • Aztecky vypocet pohlavi.
 • Dřevěné lišty praha.
 • Povlečení 140x220 krep.
 • Lososové skvrny.
 • Lion tattoo.
 • Standard sim nano sim.
 • Trauma psychologie.
 • Skluzavka 4m.
 • Angelato historie.
 • Příchozí myšlenka.
 • Pobřežní hlídka herci 2017.
 • Ulysses.
 • Konfigurator honda cr v.
 • Sčítání zlomků se stejným jmenovatelem pracovní list.
 • Dodo tesco.
 • Spektrální záření.
 • Fibrocyt.
 • Dermacol 16h lip colour teta drogerie.
 • Sharkass protiklady.
 • Babské rady na alergii.
 • Vchodové dveře antracit bazar.
 • Honda nsx 1991 bazar.
 • Počet obětí 2. světové války v čechách.
 • Kdy bude letos black friday.
 • Prodej zlatých bažantů.
 • Hc kometa forum.
 • Bione ricinový olej.
 • Jak spustit interande.
 • Plakáty 2.světová válka.
 • Změkčovač vody diskuze.
 • Zrušení domácích úkolů.
 • Activa voda.
 • Doba rozkladu kostí.
 • Sinister 3.
 • Markýza na terasu.
 • Poševní mykoza homeopatie.
 • Klikačky 2018.
 • Postele bazos.
 • Nike air jordan.
 • Pozdrav slunci krok za krokem.